Over Handelsnaam Zoeken ...

Als u een naam gebruikt als aanduiding voor uw onderneming, dan heet dat officieel een handelsnaam. Wilt u een onderneming beginnen, dan is het belangrijk een passende handelsnaam ervoor te kiezen. Bedenk en kies een goede naam voor uw onderneming of rechtspersoon (z.a. naamloze vennootschap, stichting, (coöperatieve) vereniging). Door een goede handelsnaam te kiezen voorkomt u dat uw bedrijf verward wordt met andere bedrijven. Dit is belangrijk, omdat het opbouwen van naamsbekendheid u tijd en geld kost.

Bij het kiezen van een handelsnaam moet u letten op het volgende:

 • - Handelsnamen mogen niet hetzelfde klinken bv. GO2, Gowtoe, Go-tu, Gowtu.
 • - Alleen een algemeen woord wordt niet toegelaten bv. “Stichting huis”, “Carwash”, omdat het niet onderscheidend is.
 • - Een internetadres op zich is geen handelsnaam.
 • - Alleen geografische plaatsnamen worden niet toegelaten bv. “Paramaribo N.V.”
 • - Letters die geen woord vormen worden niet toegestaan bv. “N.V. YDS”.
 • - Een naam die alleen bestaat uit losse letters of cijfers bezit meestal onvoldoende onderscheidend vermogen en is dus onbruikbaar als handelsnaam.
 • - Als de naam van ons land gebruikt wordt in een handelsnaam, moet het alsvolgt luiden: “Suriname”
 • - Bij stichtingen moet het woord “stichting” altijd voorkomen in de naam, alsook bij eventuele afkortingen
 • - Bij naamloze vennootschappen moeten de woorden “naamloze vennootschap” of de letters “N.V.” altijd voor of achter de naam geplaatst worden, alsook bij eventuele afkortingen
 • - Bij coöperatieve verenigingen moet het woord “coöperatief” en de aansprakelijkheid der leden altijd aangegeven worden. De aansprakelijkheden kunnen zijn:
  W.A. = wettelijke aansprakelijkheid
  G.A. = gemeenschappelijke aansprakelijkheid
  U.A. = uitgesloten aansprakelijkheid
 • - De handelsnaam mag geen negatieve betekenis hebben of een verkeerde indruk geven, ook niet wanneer de naam in een vreemde taal is.
 • - Schrijf in of reserveer zo spoedig mogelijk de door u gekozen handelsnaam bij de Kamer, anders bestaat de kans dat een ander u vóór is.

Close All | Open All
Stap 1: Bedenk een goede naam
  Bij het kiezen van een naam zijn er bepaalde regels waaraan u moet voldoen z.a.:
 • a. Wek geen verkeerde indruk:
   U mag zich niet anders voordoen dan u bent:
  • o Voor een eenmanszaak mag u in de handelsnaam geen “& sons” of “gebroeders” of “firma” voeren. Daarmee wekt u immers de indruk dat er meerdere eigenaren zijn.
  • o U mag bv. het woord apotheek, bank, makelaar of verzekeraar etc. in uw handelsnaam gebruiken als u dat inderdaad bent.
  • o U mag geen persoonsnaam van iemand anders gebruiken, ook niet als degene daarvoor toestemming geeft, tenzij u die onderneming heeft overgenomen of gekocht.
  • o Uw eigennaam kunt u slechts gebruiken als het gebruik ervan geen verwarring brengt met een reeds bekende handelsnaam of een reeds bekend merk, bv. “Jules Fernandes”, “H.J. de Vries”, “C. Kersten” of “McDonald”.
  • o De naam mag geen indruk geven dat uw bedrijf aan de Overheid zou kunnen toebehoren, tenzij het bedrijf aan de Overheid toebehoort.
 • b. Gebruik geen merknamen van anderen:
  • Kies geen handelsnaam dat lijkt op een merknaam van een ander bedrijf. Dit kan verwarrend zijn voor het publiek. Men kan denken dat de producten met dat merk van uw bedrijf afkomstig zijn.
 • c. Gebruik alleen tekens die gangbaar zijn t.w.: @; &; +
 • d. Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen:
  • - Een handelsnaam mag niet in geringe mate verschillen van bestaande handelsnamen, waarbij de activiteiten gelijkend zijn en het werkgebied overlappend is. Voorbeeld: Gumair N.V. is in de luchtvaart sector en N.V. Guimar is een handelsonderneming.
Stap 2: Controleer naam bedrijf of rechtspersoon
  Controleer de naam voor uw onderneming of rechtspersoon via dit online systeem en zoek alsvolgt op:
 • a. Toets het woord/de woorden in lettergrepen met procent (%) tekens ertussen
 • b. Uitspraak en klank
 • c. verschillende schrijfwijzen
 • d. het meest onderscheidende deel van de naam
Toelichting en disclaimer
Als er meer dan 50 resultaten zijn, worden alleen de eerste 50 getoond die overeenkomen met de door u ingevulde handelsnaam. Wij kunnen niet garanderen dat alle handelsnamen die op uw handelsnaam lijken, ook daadwerkelijk door de zoeksoftware worden gevonden of worden getoond. De gevonden handelsnamen zijn door deze software zoveel mogelijk in volgorde van gelijkenis gezet. DIT SYSTEEM IS SLECHTS EEN HULPMIDDEL EN GEEN ONDERZOEK OF ADVIES VAN DE KKF. Er kunnen daarom ook geen rechten hieraan worden ontleend. Ook kunnen er geen verplichtingen jegens de KKF ontstaan. Het is een momentopname, want de registers wijzigen elke dag. KKF is niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
Stap 3: Lees ook de volgende documenten
Stap 4: Beoordeel de gevonden handelsnaam
Stap 5: De registratie
  Voor de naamregistratie zelf biedt de Kamer van Koophandel en Fabrieken de volgende opties:
 • 1. de opdrachtbevestiging voor eigen rekening zonder reservering
 • 2. de opdrachtbevestiging voor eigen rekening met reservering voor SRD 100,00 per jaar
 • 3. verzoek tot naamsonderzoek door KKF met reservering voor SRD 200,00 eenmalig en daarna SRD 100,00 per jaar Betaling voor deze diensten geschieden per kas van de KKF met medeneming van uitgeprint opdracht-formulier.

click to open

Handelsnaam Registratie